page_banner

שיניים במחלקת עסקים

כולם רוצים לחיות במחלקת עסקים, אבל מחלקת עסקים לא מתאימה לכולם. למעשה, מעטים האנשים שחיים את חיי החלומות שלהם ומה שאנשים אחרים רואים מאיתנו במבט ראשון משקף את מקומנו בחברה.

הדרך שבה אנחנו מתלבשים, המכונית שבה אנחנו נוסעים, והמראה שלנו, כולם מספרים הרבה על מי אנחנו ומי שהיינו רוצים להיות. באופן דומה, האופן שבו אנו מחייכים חושף משהו מכריע עלינו. עד כמה השיניים שלנו מייצגות אותנו? אולי יותר ממה שאנחנו מבינים. השיניים שלנו וכמה אנחנו דואגים לטיפול היומיומי שלהן משקפים לא רק את מי שאנחנו, אלא גם את החברה בה אנו חיים לקיים חיים במחלקת עסקים ושיניים במחלקת עסקים אינם תלויים רק בנו, אלא גם בסביבה שלנו. ואכן, זה תלוי גם במספר גורמים כלכליים, פיננסיים, מגדריים וחינוכיים. כתוצאה מכך, טכנולוגיה חיצונית יכולה להיות מכשיר ל להדגיש אי שוויון בחברות ברחבי העולם.

בדומה לארצות הברית, לניתוח מעמיק, האירופים הולכים באותה דרך. לגברים אירופאים עם השכלה גבוהה יש גישה לטיפול שיניים טוב יותר בהשוואה לנשים.

הגישה לטיפולי שיניים ממלאת תפקיד מכריע בחברה, ומשקפת את הפערים והבעיות בארץ. בהקשר זה, גישה הומוגנית לטיפולי שיניים יכולה להיות התחלה טובה להעלמת פערים חברתיים, למשל על ידי הרחבת ביטוח כיסוי הבריאות או קידום מניעת טיפולי שיניים. בכל אירופה ובארצות הברית יש הרבה מה לכסות על מנת להבטיח את שירותי הבריאות לקבוצות העניות ביותר של האוכלוסייה ולמדינות העניות ביותר. שיניים שלמות וטיפול שיניים הולם צריכים להיות זכות ראשית ואינה פריבילגיה לאנשים לבנים וראשים. באופן אידיאלי, אתה צריך להיחשב בגלל היתרונות והמידות שלך, אבל לא בשביל השיניים שלך.

כולם רוצים שיניים במחלקת עסקים, ולכולם צריכה להיות הזדמנות לזה.


זמן פרסום: 30 בספטמבר 2021